Płockie Towarzystwo Muzyczne ogłasza zapisy do Społecznego Ogniska Muzycznego w roku szkolnym 2020/2021. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem PSM lub tel. 24 262 24 70.

HISTORIA

Kalendarium - 1900 - 2020 (wybór)

1900 -  24 września rozpoczyna swoją działalność Towarzystwo Muzyczne w Płocku, bo tak brzmiała pierwsza oficjalna nazwa dzisiejszego Płockiego Towarzystwa Muzycznego.

Pierwszy statut towarzystwa został sporządzony w języku rosyjskim i polskim.

Pierwszy zarząd tworzyli: Jan Święcicki - prezes, Józef Brudnicki - wiceprezes, skarbnikiem był Antoni Wunderlich a sekretarzem był Julian Korewicki. Dr Kamil Bereza i Jan Ligowski pozostali tymczasowo bez przydziału obowiązków. Pierwszą siedzibą był lokal w Hotelu Polskim  przy ulicy Kolegialnej. Z końcem października tegoż roku skład uzupełnił znany płocki kompozytor ks. Eugeniusz Gruberski.

Celem statutowym Towarzystwa Muzycznego w Płocku było „popieranie pośród członków swoich rozwoju sztuki muzycznej jako też zapoznanie słuchacza z celniejszymi utworami muzycznymi”

1905 - Prezesem Towarzystwa zostaje Józef Brudnicki, po raz pierwszy protokoły Towarzystwa zaczęto pisać w języku polskim.

1907- kolejną siedzibą Towarzystwa został gmach Teatru Miejskiego.

1916 - po przerwie związanej z wybuchem I wojny światowej, TM w Płocku wznawia swoją działalność. Powstaje wówczas sekcja porankowa pod przewodnictwem Marceliny Rościszewskiej.

1923 - odwiedza Płock po raz pierwszy pianistka Janina Grabowska, która w następnych latach na stałe osiedla się w Płocku.

1928 - Premiera widowiska ks. Władysława Skierkowskiego „Wesele na Kurpiach”, autorem opracowania muzycznego do wystawionego 10 marca w Teatrze w Płockim spektaklu był przyszły wieloletni prezes Towarzystwa Faustyn Piasek.

1929 -  członkiem zarządu Towarzystwa Muzycznego w Płocku w latach 1929 – 32 był kompozytor hejnału płockiego  ks. Kazimierz Starościński.

1933 - umiera nagle, przebywający na kuracji w Druskiennikach,  wieloletni, wielce zasłużony dla  TM, mecenas Józef Brudnicki.

1934 - nowym prezesem Towarzystwa zostaje wybrany Antoni Kowalski, z zawodu architekt i  znakomity skrzypek, a po jego niespodziewanej rezygnacji - mecenas Wacław Olszański (zmarł wkrótce po  wyborze), a następnie Faustyn Piasek.

1934 - nawiązanie przez Towarzystwo współpracy z Organizacją Ruchu Muzycznego (ORMUZ)

      Efektem tej współpracy są m. in. koncerty w Płocku artystów tej klasy co: Henryk Sztompka, Jan Ekier, Stanisław Szpinalski, Jan Kiepura, Stanisław Barcewicz, Wacław Kochański, Emma Altberg,  Aleksander Michałowski, Eugenia Umińska i wielu innych.

1935 - jubileusz 35-lecia pracy twórczej Fastyna Piaska uświetniają swoim występem  skrzypaczka Grażyna Bacewicz i akompaniujący jej wówczas młody pianista W. Lutosławski.

Pierwszymi honorowymi członkami Towarzystwa zostają: Józef Brudnicki,                 Honoriusz Dunin-Wolski i Antoni Klepacki.

1939- 45 –Towarzystwo Muzyczne w Płocku zawiesza swoją działalność.

1945- Faustyn Piasek podejmuje próbę reaktywowania działalności Towarzystwa. Doprowadza m.in. w tym czasie do powtórnego wystawienia widowiska „Wesele na Kurpiach”, w oparciu o swoje oryginalne opracowanie z roku 1928.

1955 - umiera Faustyn Piasek.

Po śmierci Faustyna Piaska działalność towarzystwa zamiera. Tradycje towarzystwa kultywuje utworzony W 1946 r. w Płocku przez Tadeusza  Paciorkiewicza i Kazimierza  Askanasa Ludowy Instytut Muzyczny (LIM).

1963 - 28 lutego prezesem odrodzonego z inicjatywy Franciszka Dorobka Płockiego Towarzystwa Muzycznego zostaje Edward Mazik - ówczesny dyrektor PSM I st. w Płocku. Uchwalono nowy statut PTM.

1964 - Ścisłą  współpracę z PTM nawiązuje nowo przybyły do Płocka z Gliwic, znany na Śląsku działacz muzyczny,  nowy dyrektor Szkoły Muzycznej - Marcin Kamiński.

1965 - inauguracja wieloletniego cyklu popularyzatorskiego „Spotkania na pięciolinii” (1965 – 79) według  pomysłu Marcina Kamińskiego.

1966 - 70- prezesem PTM zostaje Wanda Chrostowska. Powstaje wówczas nowa   sekcja  teatralna, która w 1968  przekształci się w samodzielne „Towarzystwo Przyjaciół Teatru”

23 listopada 1966 r. - W ramach zapoczątkowanego w 1963 roku patronatu Filharmonii Narodowej nad Płockiem,  z okazji ,,Dni Wacława Lachmana w Płocku’’, odbył się koncert w ,,Przedwiośniu’’ w wykonaniu Chóru Mieszanego Filharmonii Narodowej.

Dużym sukcesem propagandowym PTM było podjęcie w tym samym roku dwóch ważnych uchwał  dla Płocka na Sejmikach powiatowym i wojewódzkim, poprzedzających Kongres Kultury Polskiej: o powołaniu w Płocku Szkoły Muzycznej II st., oraz powstaniu  stałej zawodowej orkiestry symfonicznej.

1966 r. - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na frontonie budynku, w którym urodził się i mieszkał Wacław Lachman.

1967 - zarząd PTM przekazał na konto Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego 1000 zł na rzecz wykupienia  z rak prywatnych budynku ,,ATMY’’, z przeznaczeniem na przyszłą   siedzibę muzeum im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem.

1968 - podczas telewizyjnego Turnieju Miast  występuje doraźnie reaktywowana orkiestra smyczkowa PTM pod dyrekcją Mieczysława Skurosza .

1969 - ukazuje się książka  Marcina Kamińskiego „Wacław Lachman zarys życia i twórczości”

1970 - W ramach obchodów jubileuszu 70-lecia PTM, Towarzystwo otrzymuje imię znakomitego chórmistrza i kompozytora,  urodzonego w Płocku,  Wacława Lachmana.

1971 - Jedna z ulic w dzielnicy „Dobrzyńska-Skarpa” otrzymuje imię  Wacława Lachmana. W roku 1979 lokalizacja ulicy ostała zamieniona na osiedle „Międzytorze”.

1971 - Marcin Kamiński publikuje „Szkic Życia Muzycznego W Płocku”

1972 - Otwarcie w gmachu Szkoły Muzycznej „Archiwum Pamiątek po Wacławie Lachmanie”.

1975 - prezesem Towarzystwa zostaje wybitny działacz kulturalny w Płocku - Franciszek Dorobek.

1975- powstaje  pod patronatem PTM Płocka Orkiestra Kameralna , a jej pierwszym dyrektorem zostaje Marcin Kamiński. W 1977 orkiestra PTM zostaje upaństwowiona. W 1997  będzie ona stanowić  z kolei  bazę dla powstania  Płockiej Orkiestry Symfonicznej.

1976 -18 stycznia odbywa się w Teatrze Płockim koncert inauguracyjny POK.

1976 - Tadeusz Paciorkiewicz, założyciel  pierwszej powojennej Szkoły Muzycznej, zostaje Honorowym Członkiem PTM.

1977 - PTM uzyskuje zgodę od ministerstwa Kultury i Sztuki na stworzenie i prowadzenie na terenie województw  płockiego sieci Społecznych Ognisk Muzycznych (SOM)

1979 - Honorowymi  Członkami  PTM zostają: Witold Lutosławski, Witold Rowicki  i Kazimierz  Askanas.

1980 – 31 maja Koncert Filharmonii Narodowej w ramach obchodów 80-lecia PTM. Dyryguje Kazimierz Kord, solistą koncertu jest Janusz Olejniczak.

23 listopada – koncert Orkiestry Reprezentacyjnej WP pod dyrekcją Bolesława Szulii.

Marcin Kamiński – wieloletni, wielce zasłużony dla Towarzystwa sekretarz PTM, uzyskuje tytuł doktora na  UW za dysertację „Faustyn Piasek - płocki  muzyk i nauczyciel”.

- Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

5 listopada - recital Barbary Hesse-Bukowskiej w Muzeum Mazowieckim .

18 marca 1981 PTM przyznaje pośmiertnie Franciszkowi Dorobkowi tytuł Członka Honorowego .

1981 -  prezesem PTM zostaje Janusz  Majewski. Rozpoczyna się wówczas wieloletni cykl koncertów w nowo powstałym m.in. dzięki zabiegom PTM centrum chopinowskim  w Sannikach . W ramach tego cyklu  22 lutego 1981 wystąpił pianista Marek Drewnowski.

28 lutego w czasie  uroczystości poświęcenia kopii drzwi płockich odbyło się prawykonanie 

,,Rapsodu o romańskich drzwiach płockich ‘’ kompozycji Marcina Kamińskiego.

1983 – PTM organizuje Dni Ludomira Różyckiego na Mazowszu.

1984- recital Piotra Palecznego w „Sali Barokowej” Muzeum Mazowieckiego.

 Koncerty pianisty włoskiego Virginio Pavarany w Płocku i Sannikach.

1985 - prawykonanie „Kantaty oratoryjnej”, dla uczczenia 900-lecia urodzin Bolesława III Krzywoustego, M. Kamińskiego do tekstu S. R. Dobrowolskiego.

23 lutego - koncert Polskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcję Jerzego Maksymiuka.

Mira Zimińska –Sygietyńska – płocczanka, aktorka, artystka estradowa, współtwórczyni  i wieloletnia dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, otrzymuje tytuł Honorowego Członka PTM.

1987- Punktem kulminacyjnym udziału  PTM im. Wacława Lachmana w obchodach 750 rocznicy lokacji Płocka było wykonanie monumentalnego oratorium skomponowanego przez M. Kamińskiego  - „Rok 1237 - lokacja Płocka, czyli  Konradorium” na chór mieszany, solistów, narratora i orkiestrę symfoniczną do słów W. Łęckiego.

1988 – 12 lutego Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyr. Tadeusza Strugały z solistką Barbara Górzyńską daje koncert w Teatrze Płockim pod patronatem PTM

Honorowymi Członkami PTM zostają Władysław Kabalewski - skrzypek, dyrygent i kompozytor oraz Witold Rudziński - kompozytor, publicysta i ówczesny prezes Związku Kompozytorów Polskich.

1990 - umiera M. Kamiński - wieloletni sekretarz PTM  razem z Franciszkiem Dorobkiem spiritus movens” większości przedsięwzięć muzycznych w Płocku w latach 1964 – 1981.

1990 - Płockie Towarzystwo Muzyczne organizuje  I Konkurs Pianistyczny im. Prof. Ludwika Stefańskiego.

We wrześniu 1990 r. PTM, jak wiele innych stowarzyszeń w kraju, traci  dotację państwową, która  przez lata była finansową podstawą jego działalności. Efektem czego było drastyczne ograniczenie bieżącej działalności Towarzystwa.

1993 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu PSM I i II st. w Płocku im. Karola Szymanowskiego poświęconej Marcinowi Kamińskiemu - wybitnemu działaczowi PTM i wieloletniemu dyrektorowi Szkoły Muzycznej.

1995 - obchody 95-lecia PTM rozpoczęły się koncertem Haliny Czerny-Stefańskiej i Elżbiety Stefańskiej w Muzeum Mazowieckim.

1997 - odbyły się „I Spotkania skrzypcowe” zainicjowane przez nauczyciela klasy skrzypiec PSM I i II st. W Płocku - Bernarda Tomasińskiego, których PTM jest w kolejnych edycjach współorganizatorem.

2000 - Halina Czerny-Stefańska zostaje Honorowym Członkiem PTM.

19 września Rada Miasta Płocka nadaje PTM medal „Zasłużony dla Płocka” z okazji jubileuszu 100-lecia.

2001 -  Rozpoczyna się „VI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Profesora Ludwika Stefańskiego”.

2003 - Rusza pierwsza edycja „Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków” będących  kontynuacją  „Spotkań skrzypcowych” powstałych z inicjatywy prof. Mirosława Ławrynowicza. Po śmierci profesora w 2005 r. konkurs przyjął imię jego pomysłodawcy. 

2003 - PTM od 2003 r. jest współorganizatorem corocznego Płockiego Konkursu Muzyki Współczesnej.

2003 i w 2004 PTM organizuje wspólnie z TNP Sesję naukową  „Tradycje Muzyczne Mazowsza Płockiego”, oraz ,,Animatorzy kultury muzycznej Mazowsza.

2005 - Jubileusz 105-lecia PTM. W koncercie z POS bierze udział wybitny pianista jazzowy - A. Makowicz.

2008  -  X - Konkurs Pianistyczny im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny Stefańskiej.

2015 - VI Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków im. Prof. Mirosława Ławrynowicza.

2017 - kolejna edycja „Płockiego Konkursu  Muzyki Współczesnej”.                                                                           2020 - 4 stycznia w „Opactwie”, pod patronatem PTM i Płockiej Kurii Diecezjalnej, odbył się  koncert wybitnie uzdolnionej muzycznie płockiej młodzieży, w którym wzięli udział Alicja Szydłowska - wiolonczela i Adrian Żachowski - tuba

                                                                                      Andrzej  Sumliński - prezes PTM - Płock 2020