Płockie Towarzystwo Muzyczne ogłasza zapisy do Społecznego Ogniska Muzycznego w roku szkolnym 2020/2021. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem PSM lub tel. 24 262 24 70.

Organizacja imprez rok 2015

W roku 2015 Płockie Towarzystwo Muzyczne im. Wacława Lachmana wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego było organizatorem dwóch konkursów.

Pierwszy z nich to VI Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków im. prof. Mirosława Ławrynowicza, które odbyły się w dniach od 9 do 13 marca 2015 roku w pomieszczeniach Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku. 

Konkurs finansowany był ze środków: Urzędu Miasta Płocka, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Przesłuchania realizowane były przy pomocy pracy wolontariuszy: nauczycieli i uczniów klas skrzypiec.

W trakcie konkursu odbywały się obligatoryjne konsultacje z członkami jury. Skorzystać z nich mogli zarówno uczestnicy, pedagodzy jak i opiekunowie.

Przesłuchania odbywały się w dwóch grupach wiekowych:

♪       Grupa I skrzypkowie urodzeni po 31 grudnia 2001r.

♪       Grupa II skrzypkowie urodzeni po 31 grudnia 2007r.

Do udziału w spotkaniach zgłosiło się 36 uczestników. 15 w grupie młodszej i 21 w grupie starszej w tym 5 uczestników z zagranicy ( Rosja (2), Białoruś (2), Korea (1)).

Na koncercie inauguracyjnym rozpoczynającym Spotkania wystąpiła Orkiestra Smyczkowa z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie pod dyrekcją prof. Andrzeja Gębskiego. Solistami byli laureaci poprzednich edycji Spotkań: Marta Gębska i Magdalena Kołcz.

Spotkania odbywały się w dwóch etapach. Do drugiego etapu jury zakwalifikowało: w I grupie 8 uczestników, w grupie II 11 uczestników.

 

Jury pod przewodnictwem prof. Krystyny Makowskiej - Ławrynowicz pracowało w składzie:

prof. Izabela Ceglińska

prof. Andrzej Gębski

prof. Michał Grabarczyk

prof. Sergey Kravchenko

prof. Ariane Mathaus

mgr Janusz Smolarski

prof. Edward Zienkowski

Funkcje pianisty konkursowego pełniła prof. Lubow Nawrocka

 

Po wysłuchaniu uczestników jednomyślnym werdyktem przyznano następujące nagrody:

GRUPA I

Statuetkę Złoty Bemol i I Nagroda w wysokości 2 500,00 zł

Alexander Papushev uczeń prof. Johanna Ko z Vladimir Spivakov International Charity Foundation w Moskwie

Statuetkę Srebrny Bemol i II Nagroda w wysokości 1 400,00 zł. ex equo:

Gabriela Balcerek uczennica prof. Kariny Gidaszewskiej z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu

Milena Pioruńska  uczennica prof. Konrada Dragana z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Legnicy

Statuetkę Brązowy Bemol i III Nagroda w wysokości 700,00zł.

Kamila Krzonkalla uczennica prof. Joanny Gierblińska-Pyskło z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim

Wyróżnienia:

Julia Aksentowicz uczennica prof. Beaty Gołemberskiej z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli

Hanna Rogoża uczennica prof. Kariny Gidaszewskiej z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu

Paulina Helena Tomczuk uczennica prof. Anny Tułasiewicz-Jęczała z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze

Gaja Wilewska uczennica prof. Magdaleny Kling-Fender z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

GRUPA II

Statuetkę Złoty Bemol i I Nagroda w wysokości 4 000,00 zł.

Emilia Jarocka uczennica prof. Andrzeja Gębskiego z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie

Statuetkę Srebrny Bemol i II Nagroda w wysokości 2 000,00 zł. ex equo:

Antoni Ingielewicz uczennica prof. Anny Podhajskiej z Instytutu Suzuki w Gdańsku

Mira Marton uczennica prof. Anny Betley – Gębskiej z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie

Barbara Żołnierczyk uczennica prof. Kariny Gidaszewskiej z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu

Statuetkę Brązowy Bemol i III Nagroda w wysokości 1 000,00 zł.  ex equo:

Wiktoria Białostocka uczennica prof. Swietłany Białostockiej z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie

Polina Kislova uczennica prof. Johanna Ko ze Szkoły Muzycznej przy Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie

Wyróżnienia:

Agata Doszczak uczennica prof. Jana Romanowskiego i Marcina Baranowskiego z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu

Justyna Grudzień uczennica prof. Wojciecha Malińskiego z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu

Kim Moonjeong uczennica prof. Johanna Ko z Dziecięcej Szkoły Muzycznej przy Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie

Barbara Słomian uczennica prof. Kariny Gidaszewskiej z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu

Marcelina Sztekmiler uczennica prof. Magdaleny Kling-Fender z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

Spotkania zakończył koncert laureatów podczas którego zostały wręczone nagrody i wyróżnienia.


Drugi projekt realizowany wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku to XIII Płocki Konkurs Muzyki Współczesnej

 

Nadrzędnym celem konkursu było przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w kulturze, kształtowania własnej aktywności twórczej poprzez stworzenie warunków do sprawdzenia swoich umiejętności i porównania ich z rówieśnikami oraz propagowanie muzyki współczesnej.

 

Ponadto młodzi uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń artystycznych i pedagogicznych poprzez uzyskanie fachowej pomocy dydaktycznej od wybitnych pedagogów.

Otwartość konkursu dla szerokiego grona odbiorców oraz publiczna prezentacja osiągnięć uczestników stanowiła niezbędny czynnik mobilizujący oraz upowszechniający kulturę muzyczną wśród społeczeństwa.

Organizacja konkursu dała możliwość promocji młodych utalentowanych dzieci i młodzieży oraz wspierania ich rozwoju artystycznego. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz uzyskania poprzez kontakt z wybitnymi pedagogami fachowych wskazówek i porad mogących mieć znaczący wpływ na ich dalszy muzyczny rozwój. Konsultacje miały również olbrzymie znaczenie dla pedagogów wspierając ich pracę ze szczególnie uzdolnionym uczniem. Mieszkańcom Płocka została stworzona kolejna oferta muzyczna dającą możliwość obcowania z muzyką naszych czasów w doskonałym wykonaniu. Rezultatem konkursu była także promocja naszego miasta i regionu. Konkurs wpisał się na stałe do kalendarza tego typu imprez muzycznych w Polsce.

Wystąpienia uczestników oceniało jury w składzie:

prof. Roman Widaszek - Przewodniczący jury

dr Alina Mleczko - członek jury

dr Agata Igras - Sawicka - członek

mgr Mariusz Wrzesiński - członek

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Kategoria I :                                                                              

 

I miejsce – Jan Pieniążek – uczeń prof. Andrzeja Ziętka z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku – Białej

 

II miejsce – Kalina Młodożeniec – uczennica prof. Marty Antoszewskiej z ZPSM nr 1 - Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. E. Młynarskiego w Warszawie

 

II miejsce - Antoni Wojciechowski – uczeń prof. Magdaleny Franaszek - Niewiadomskiej z PSM I st. im. F. Chopina w Skierniewicach

 

Dwa równorzędne wyróżnienia:

 

 - Piotr Jarmasz – uczeń prof. Jana Kupczyńskiego z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Strzelcach Krajeńskich

 

- Michał Klein – uczeń prof. Maksymiliana Janika z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie

 

Kategoria II :

 

I miejsceAntoni Olesik – uczeń prof. Krzysztofa Jaguszewskiego z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach

 

Dwa równorzędne miejsca II:

 

 – Daniel Marek Mieczkowski  – uczeń prof. Elżbiety Dastych – Szwarc z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie

 

Szymon Emil Parulski  – uczeń prof. Jacka Grochockiego z Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II st. im. K. Szymanowskiego w Płocku

 

Dwa równorzędne miejsca trzecie:

 

Marta Horyza  – uczennica prof. Marty Porębskiej z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

 

Alicja Szydłowska  – uczennica prof. Iwony Basiewicz  z  Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II st. im. K. Szymanowskiego w Płocku

 

Dwa równorzędne wyróżnienia:

 

 - Michał Babiarz – uczeń prof. Marii Wosiek  z  Państwowej Szkoły Muzycznej im. B. Rutkowskiego w Krakowie

 

- Bartosz Szwarc – uczeń prof. Maksymiliana Janika z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie

 

Kategoria III :

 

I miejsceAlicja Matuszczyk – uczennica prof. Piotra Pyca z  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku – Białej

 

II miejsceInga Piwowarska – uczennica  prof. Maksymiliana Janika z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie

 

Dwa równorzędne miejsca III :

 

Pamela Zakrzewicka – uczennica  prof. Aleksandry Soboń - Wakarecy z Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu

 

Bartłomiej Sutt – uczeń  prof. Piotra Sutta z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku

 

Wyróżnienie - Karol Lisicki – uczeń  prof. Dariusza Zaleśnego  z  Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu

 

Wyróżnienia dla  pedagogów za przygotowanie laureatów I miejsc:

 

prof. Andrzej Ziętek z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku – Białej

 

prof. Krzysztof Jaguszewski  z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach

 

prof. Piotr Pyc z  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku – Białej

 

wyróżnienie dla akompaniatora :

 

- Małgorzata Pieniążek  z  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku – Białej