Płockie Towarzystwo Muzyczne ogłasza zapisy do Społecznego Ogniska Muzycznego w roku szkolnym 2020/2021. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem PSM lub tel. 24 262 24 70.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

W imieniu Płockiego Towarzystwa Muzycznego im. Wacława Lachmana uprzejmie informuję, że składka człnkowska wynosi 20,00 złotych rocznie. Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy numer 31 1240 3174 1111 0010 0832 9489  z dopiskiem " Składka członkowska za rok (Imię i Nazwisko)" 

Prezes

Martyna Kocik