Płockie Towarzystwo Muzyczne ogłasza zapisy do Społecznego Ogniska Muzycznego w roku szkolnym 2020/2021. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem PSM lub tel. 24 262 24 70.

OGNISKA MUZYCZNE

 


Ognisko Muzyczne przeznaczone jest dla uczniów, którzy chcą rozpocząć przygodę z muzyką lub ją kontynuować, ale nie mogą lub nie planują większego zaangażowania przede wszystkim czasowego (przynajmniej na razie). Ta forma nauki jest najmniej absorbująca pod względem czasowym. Ognisko Muzyczne umożliwia edukację muzyczną w najbardziej podstawowym zakresie. Polega ona na zdobywaniu umiejętności gry na instrumencie muzycznym z niezbędną i podstawową wiedzą z dziedziny muzyki w trakcie indywidualnych lekcji.

Nauka podzielona jest na sześć etapów z których każdy może być realizowany dowolny okres czasu, to znaczy w okresie roku, okresie dłuższym niż rok jak również w okresie krótszym.

W krajach Europy zachodniej taka forma edukacji zwana jest szkołą muzyczną, gdyż zgodnie z logiką nauka odbywa się w szkole, a nauczanie muzyki w szkole muzycznej. W Polsce jednak nauka gry na instrumencie bez wydzielonych dodatkowych i autonomicznych przedmiotów z zakresu teorii muzyki funkcjonuje jako ognisko muzyczne. Uczniowie Ogniska Muzycznego przystępują do egzaminu z instrumentu na koniec roku szkolnego, który to egzamin jest okazją do prezentacji efektów własnej pracy, publicznego występu, okazją do kształcenia własnego charakteru a także warunkiem przejścia na następny etap nauki.

Nadzór nad pracą Ognisk Muzycznych sprawuje Pan Andrzej Sumliński wieloletni członek Towarzysta.

Plakat:   plakat_ptm_rekrutacja.jpg