Płockie Towarzystwo Muzyczne ogłasza zapisy do Społecznego Ogniska Muzycznego w roku szkolnym 2020/2021. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem PSM lub tel. 24 262 24 70.

OGNISKO MUZYCZNE W KROŚNIEWICACH

Kierownik Ogniska - Pani Janina Arent

Dane adresowe:

ul. Torińska 14A m 8

99-340 Krośniewice