Płockie Towarzystwo Muzyczne ogłasza zapisy do Społecznego Ogniska Muzycznego w roku szkolnym 2020/2021. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem PSM lub tel. 24 262 24 70.

OGNISKO MUZYCZNE W PŁOCKU

W ramach Ogniska Muzycznego proponujemy Państwu naukę gry na instrumencie oraz zajęcia umuzykalniające. Oferta skierowana jest zarówno do osób, które nie miały styczności z instrumentem, jak i takich, które wcześniej uczyły się grać. Naukę można rozpocząć już od piątego roku życia, można też spełnić swoje marzenia w wieku dorosłym. Nauka w Ognisku Muzycznym polega na praktycznej nauce gry na wybranym instrumencie.

Płockie Ognisko umożliwia naukę gry na następujących instrumentach:

  • fortepian
  • gitara
  • skrzypce
  • flet
  • trąbka
  • keyboard

Zajęcia gry na instrumencie odbywają się indywidualnie w terminie uzgodnionym wspólnie z nauczycielem instrumentu.

Zajecia umuzykalniające są zbiorowe i odbywają się w każdą środę w małych grupach.

Zapisy i rezygnacja z zajęć.

Podania na nowy rok szkolny można składać od 10 sierpnia. Podanie nalezy złożyć osobiście w sekretariacie Towarzystwa lub przesłać za posrednictwem poczty.

Złożenie podania nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Ogniska. kandydat w pierwszych dniach nowego roku szkolnego uzgadnia z nauczycielem dni i godziny zajęć.

Pracownik sekretariatu posredniczy i pomaga w znalezieniu nauczyciela, ale nie umawia kandydatów na zajęcia.

Naukę w Ognisku można rozpoczać od początku lub połowy miesiąca. W przypadku wolnych miejsc na zajęcia można zapisać się w każdym czasie.

Rezygnacja z zajęć może nastąpić na koniec każdego miesiaca, po zgłoszeniu faktu nauczycielowi i pracownikowi sekretariatu oraz uregulowaniu należnych opłat.

Opłaty

Opłatę za zajecia nalezy wnosić z góry do 10 dnia bieżącego miesiąca nauki - przelewem lub gotówką w kasie Towarzystwa.

W przypadku braku wpłaty nauczyciel ma prawo odmówić przeprowadzenia kolejnej lekcji, bez mozliwości jej odrobienia.

Opłaty za naukę w Ognisku pobierane są od września do czerwca. Opłata jest opłatą usrednioną.

Dane adresowe Ogniska Muzycznego

ul. Kolegialna 23

09-402 Płock

tel. 262-24-70

strona internetowa: www.ptmplock.pl